Λαπαροσκοπικές - Ρομποτικές Ουρολογικές Επεμβάσεις

Οι λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις ανήκουν στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (Μinimal Invasive Surgery - MIS) και είναι μια σύγχρονη χειρουργική τεχνική κατά την οποία οι επεμβάσεις στην κοιλιά γίνονται μέσω μικρών τομών (συνήθως 0,5-1,5 εκατοστά), σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες τομές που απαιτούνται στις παραδοσιακές χειρουργικές επεμβάσεις.

Το βασικό στοιχείο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι η χρήση του λαπαροσκοπίου, το οποίο εισέρχεται στην κοιλιά του ασθενούς μέσω μίας από τις μικρές οπές και με την κάμερα που διαθέτει μεταφέρει την εικόνα σε οθόνη την οποία παρακολουθεί ο χειρουργός που κάνει την επέμβαση. Η κοιλιά είναι συνήθως φουσκωμένη με αέριο διοξείδιο του άνθρακα για να δημιουργηθεί χώρος εργασίας. Το αέριο που χρησιμοποιείται είναι το CO2, το οποίο είναι κοινό για το ανθρώπινο σώμα και μπορεί να απορροφηθεί από τους ιστούς και να απομακρύνεται από το αναπνευστικό σύστημα. Είναι, επίσης, μη εύφλεκτο, γεγονός σημαντικό διότι στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις χρησιμοποιούνται ευρέως ηλεκτροχειρουργικές συσκευές. Από τις υπόλοιπες οπές εισέρχονται τα λαπαροσκοπικά εργαλεία με τα οποία ο χειρουργός κάνει την επέμβαση.

 

Με τον όρο ρομποτική χειρουργική εννοούμε τις επεμβάσεις που γίνονται με τη βοήθεια χειρουργικών ρομπότ. Σε αυτές τις επεμβάσεις ο ιατρός χειρουργεί χωρίς να έρχεται σε άμεση επαφή με τον ασθενή αλλά δίνει, με τη βοήθεια μιας κονσόλας, λεπτομερείς εντολές στο ρομπότ, το οποίο και εκτελεί μέσα στο σώμα του ασθενή τις κινήσεις που χρειάζεται για να γίνει η επέμβαση. Δηλαδή, το ρομπότ είναι η προέκταση των χεριών του χειρουργού μέσα στο σώμα του ασθενή.

Τα ρομποτικά εργαλεία εισέρχονται στο σώμα του ασθενή από μικρές οπές στο δέρμα του, ακριβώς όπως στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Τις οπές αυτές τις δημιουργεί ο χειρουργός ή ο βοηθός του στην αρχή της επέμβασης και συνήθως είναι 8-12 χιλιοστών. Στο τέλος του χειρουργείου πιθανόν να γίνει μια ακόμη, λίγο μεγαλύτερη τομή στο σώμα του ασθενούς για να βγεί το παρασκεύασμα (πχ. προστάτης, νεφρός).

Επί του παρόντος υπάρχει ένα εμπορικά διαθέσιμο ρομποτικό χειρουργικό σύστημα, το DaVinci της εταιρείας Intuitive Surgical το οποίο και απεικονίζεται δίπλα.

Στην ουρολογία διάφορες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν λαπαροσκοπικά. Σε αυτές συγκαταλέγονται από τις πιο απλές όπως η αφαίρεση νεφρικών κύστεων και η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κιρσοκήλης μέχρι τις πιο σύνθετες όπως η νεφρεκτομή και η ριζική προστατεκτομή. Άλλες επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά είναι η πλαστική της στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής, η επινεφριδεκτομή και η αποκατάσταση της πρόπτωσης έσω γεννητικών οργάνων στις γυναίκες.

 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για τον ασθενή έναντι της ανοικτής επέμβασης. Aυτά περιλαμβάνουν:
Μειωμένη αιμορραγία, η οποία μειώνει την πιθανότητα να χρειαστεί μετάγγιση αίματος.
Μικρότερη τομή, η οποία μειώνει τον πόνο και συντομεύει την νοσηλεία και τις πιθανότητες για μετεγχειρητικές κήλες
Λιγότερο πόνο, που οδηγεί σε μικρότερη κατανάλωση παυσίπονων

Αν και η επέμβαση κρατά συνήθως ελαφρώς περισσότερο χρόνο, η μετεγχειρητική πορεία είναι ταχύτερη, γεγονός που οδηγεί σε γρηγορότερη επιστροφή στην καθημερινή ζωή.

Βασ. Γεωργίου 7 | Θεσσαλονίκη | Τ.Κ. 54640 | Τ: 2310 840.330 | Κ: 6936-632064 | E-Mail: nikoskoliakos[@]yahoo.com