Επεμβάσεις Νεφρών

Οι ενδοουρολογικές επεμβάσεις του ανώτερου ουροποιητικού περιλαμβάνουν την ουρητηροσκόπηση και την διαδερμική ενδοσκόπηση.

Αυτές οι επεμβάσεις μπορεί να γίνουν για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

Η ουρητηροσκόπηση είναι ενδοσκοπική μέθοδος ελέγχου του ουρητήρα μέχρι και την νεφρική πύελο (εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο), με δυνατότητα να ελέγχουμε τον ουρητήρα και την νεφρική πύελο με μεγέθυνση και περιλαμβάνουν οπτική οδό, γέφυρα εργασίας με δύο αυλούς από τους οποίους διέρχονται λαβίδες σύλληψης ή βιοψίας, baskets για εξελκισμό-αφαίρεση των λίθων και συστήματα κατακερματισμού των λίθων (ηλεκτρουδραυλικά, υπέρηχοι ή laser).

 

Η ουρητηροσκόπηση έχει ένδειξη σε:

Απόφραξεις ουρητήρα και σύστοιχη ουρητηρουδρονέφρωση

 

Σε λίθους από κυστίνη, μονουδρικό οξαλικό ασβέστιο

Σε υπέρβαρους ασθενείς >135 kg και βραχύσωμους ασθενείς < 100cm

Σε πακτωμένους λίθους στον ουρητήρα.

Σε περιπτώσεις μορφωμάτων ή όγκων του ουρητήρα και της νεφρική πυέλου όπου μπορούμε να προβούμε σε βιοψία ή αφαίρεση ή ακόμα και σε έκπλυση και να λάβουμε έκπλυμα ούρων για την διενέργεια κυτταρολογικής εξέτασης.

Λιθίαση ουρητήρα κατά τη κύηση

Αποτυχία ESWL, λιθιασική αλυσίδα ουρητήρα μετά ESWL ή PCNL.

 

Η διαδερμική νεφρολιθοθριψία αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή μέθοδο στην καθημερινή πράξη για λίθους της νεφρικής πυέλου που είναι μεγαλύτεροι από 2-2,5 cm. Γίνεται με γενική αναισθησία σχεδόν στο σύνολο των περιστατικών και περιλαμβάνει την παρακέντηση από την οσφυική χώρα του κατάλληλου κάλυκα του νεφρου και κατόπιν την διαστολή ,για να περνά το νεφροσκόπιο, ένα ενδοσκοπικό όργανο που επιτρέπει την οπτική παρατήρηση με μεγέθυνση και τον κατακερματισμό του λίθου που γίνεται με μηχανικό λιθοθρύπτη, υπερήχους, laser ή ηλεκτρουδραυλικό λιθοθρύπτη. Από την διαδερμική πρόσβαση μπορεί να διέλθει και εύκαμπτο νεφροσκόπιο ή ουρητηροσκόπιο και να γίνει και κατιούσα προς τον σύστοιχο ουρητήρα ουρητηροσκόπηση, αφαίρεση λίθου ή βιοψία όπως και στην ανιούσα ουρητηροσκόπηση που αναφερθήκαμε παραπάνω.

 

Και οι δύο παραπάνω τρόποι επεμβάσεων στον ουρητήρα και στην νεφρική πύελο έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, πολύ μικρή νοσηρότητα, ο ασθενής επιστρέφει σύντομα στην οικία του και στις δραστηριότητές του και εμφανίζουν και μικρά ποσοστά επιπλοκών ή ανεπιθύμητων συμβαμάτων.

 

Σήμερα είναι οι ενδεδειγμένει τρόποι αντιμετώπισης κυρίως της λιθίασης αλλά και διάγνωσης και βιοψίας των βλαβών της αποχετευτικής μοίρας του ανώτερου ουροποιητικού και έχουν σχεδόν εκτοπίσει τις ανοικτές επεμβάσεις σε ποσοστό ανώτερο του 95%.

Βασ. Γεωργίου 7 | Θεσσαλονίκη | Τ.Κ. 54640 | Τ: 2310 840.330 | Κ: 6936-632064 | E-Mail: nikoskoliakos[@]yahoo.com